Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXI

09/07/2018 07:54 Số lượt xem: 418

Ngày 05/7, BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXI tổ chức hội nghị lần thứ 15, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI; lãnh đạo một số ngành, đơn vị liên quan.

Kỳ họp tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Tình hình phát triển KT-XH; Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố; Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017; Thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018; Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản; Bổ sung các danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch sử dụng đất; Thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án thực hiện theo hình thức xây dựng-chuyển giao; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND thành phố và các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố và cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả; Tập trung cao hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị; Tập trung phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Trung tâm thương mại, Siêu thị, Khách sạn cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí; Hoàn thành và đưa vào hoạt động tuyến phố chuyên doanh thời trang Trần Hưng Đạo trong tháng 10/2018; nghiên cứu, tổ chức tuyến phố ẩm thực đường Văn Miếu gắn với hoạt động "Sắc màu văn hóa" cuối tuần theo hướng văn minh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Rà soát tiến độ đầu tư, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn, đồng thời tiếp tục sắp xếp, chỉnh trang các chợ đảm bảo văn minh, an toàn; Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các mô hình cửa hàng tiện tích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các dòng sản phẩm mang thương hiệu truyền thống; Khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng KCN Phong Khê 1 để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi sang mô hình thương mại-dịch vụ; Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý quyết liệt các vi phạm. Song song với đó, tăng cường tuyên truyền nhằm hình thành và duy trì nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong nhân dân; Tiếp tục rà soát quỹ đất quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe tĩnh, các công trình vườn hoa, khu vui chơi giải trí, văn hóa, TDTT; Làm tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình chỉnh trang đô thị, phúc lợi công cộng, công viên, vườn hoa, các dự án đất DCDV, đất xen kẹp, dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao; Nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm công ích, tập trung xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường khu dân cư; Tiếp tục trồng mới cây xanh đô thị đảm bảo chất lượng và mật độ; Làm tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Y tế , Dân số, Văn hóa thông tin, TDTT, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng các trường học, góp phần giải quyết tình trạng quá tải học sinh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các xã, phường gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành công vụ phục vụ nhân dân; Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để các vụ việc phức tạp, kéo dài; Nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Tập trung hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thực thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phong thủ tại 3 phường Tiền An, Vệ An, Kinh Bắc; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, ATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai; Duy trì, nhân rộng mô hình "Nhà trọ an toàn" tại phường Vân Dương và xã Nam Sơn; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Bí Thư Thành ủy đề nghị các địa phương rà soát, giảm số 1/3 số lượng cán bộ thôn, khu phố đang hưởng phụ cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời chủ động xây dựng đề án nhập khu phố để khi có chỉ đạo triển khai không bị động, lúng túng.

Đối với việc xây dựng báo cáo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các ngành, đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội đến năm 2020 gửi về Tổ Biên tập biên soạn để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; Các Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ gắn với với thực hiện các Kết luận của Thường trực Thành ủy xong trong tháng 7/2018; Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ trong tháng 8/2018.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh