Hội nghị giao ban khối Đảng - Đoàn thể thành phố quý I năm 2019

12/04/2019 10:45 Số lượt xem: 160

Sáng 10/4, Thường trực Thành ủy Bắc Ninh tổ chức giao ban khối Đảng - Đoàn thể thành phố quý I năm 2019. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Quý I năm 2019, các ban, cơ quan Đảng trực thuộc đã tích cực tham mưu giúp Thường trực Thành ủy trên các mặt công tác, đồng thời tập trung triển và khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019; những kết quả phát triển KT-XH của thành phố năm 2018; chủ đề công tác năm 2019, 05 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 06 ngày 20/9/2018 của BTV Thành ủy về "Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2022"; Công tác: huấn học; khoa giáo; lịch sử Đảng; cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ; tổ chức cơ sở đảng; phát triển đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng và Huy hiệu Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo trong Đảng; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên, v.v...MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân viên chức lao động.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận kết quả công tác của khối Đảng - Đoàn thể thành phố đã đạt được quý I năm 2019, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy Ban kiểm tra, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ chung, đồng chí yêu cầu khối Đảng - Đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt: 05 quyết tâm chính trị; chủ đề công tác năm 2019; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm giải phóng thành phố; công tác GPMB các dự án trọng điểm; các dự án đất dân cư dịch vụ; phát triển thương mai - dịch vụ; công tác chuẩn bị các điều kiện nâng cấp 03 xã lên phường; đảm bảo an ninh trật tự.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh