HĐND thành phố tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về việc thành lập 03 phường

16/04/2019 10:22 Số lượt xem: 289

Sáng 13/4, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua Nghị quyết về việc thành lập các phường: Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp. Tham dự có các ông bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXI; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền 03 xã được đề nghị nâng cấp lên phường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Tờ trình về việc thành lập 03 phường trên cơ sở hiện trạng các xã Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân là nhu cầu cấp thiết, phù hợp với quy hoạch chung và xu thế phát triển đô thị của tỉnh và thành phố; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh, là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng; bảo đảm phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020, Chương trình phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Phê chuẩn quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Tờ trình về việc thành lập 03 phường

Việc thành lập 03 phường thuộc thành phố đã được Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương tại công văn số 6253 ngày 25/12/2018 và Bộ Xây dựng rà soát, đánh các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng cũng như đánh giá các tiêu chí đô thị loại I đối với thành phố khi thành lập 03 phường tại công văn số 743 ngày 10/4/2019. Qua rà soát và đối chiếu các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1210, số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, đến thời điểm này 03 xã Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân đều cơ bản đạt các điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập phường.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 03 phường

Nhất trí cao với nội dung Tờ trình của UBND thành phố, HĐND thành phố tập trung bàn thảo và thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập các phường: Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tọa kỳ họp, bà Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh xem xét, thông qua; Cấp ủy, chính quyền 03 xã Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020./.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh