HĐND thành phố khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường)

10/10/2018 13:58 Số lượt xem: 409

Sáng 9/10, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) cho ý kiến và thông qua các báo cáo, tờ trình và 03 Nghị quyết quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Trường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; ông, bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXI; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HDNĐ thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hải – Nguyên Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố; đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XXI đối với ông Trần Quang Lộc – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố và ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng Phòng Giáo dục & đào tạo thành phố.

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí Ủy viên UBND thành phố khóa XXI

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; Kết quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các xã, phường 9 tháng đầu năm; Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn vốn ngân sách năm 2019.

Đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã 9 tháng đầu năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,9% so với cùng kỳ, chiếm 16,4% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm 99,3%, nông nghiệp còn 0,7%.  Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách thành phố ước thực hiện trên 2.100 tỷ đồng, đạt 139,3% dự toán.  

Chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị” và 05 quyết tâm chính trị thực hiện đạt nhiều kết quả. Công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường được tập trung tăng cường. Trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị cơ bản đi vào nền nếp. Các dự án đất dân cư dịch vụ, dự án BT, đấu giá quyền sử dụng đất... được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, đồng chí chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm ổn định tổ chức sau khi sáp nhập. Tập trung thu ngân sách, điều hành ngân sách có hiệu quả, phân bổ và giải ngân các dự án đã được ghi vốn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố. Quyết liệt xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; các vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên hành lang đê, công trình thủy lợi.

Xây dựng đô thị văn minh, an toàn gắn với phát huy những giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và lan tỏa dân ca quan họ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Chú trọng công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo, tiếp tục hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho Người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, giữ vững là lá cờ đầu của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng xã hội học tập và thành phố học ngoại ngữ. Tập trung cao bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố khóa XXI đã nhất trí thông qua 02 Nghị quyết về công tác cán bộ và 01 Nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.  

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố bế mạc kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố khóa XXI đã hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố; đồng thời tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá các tờ trình, báo cáo của UBND thành phố và quyết nghị ban hành 03 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018.

Trong đó, tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững, lấy trụ cột là thương mại – dịch vụ, quan tâm đến chuyển đổi mô hình sản xuất, thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao để tạo tăng trưởng khu vực nông nghiệp. Thực hiện nghiêm kế hoạch đầu tư công tránh thất thoát, lãng phí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, đê điều, công trình thủy lợi và môi trường. Tập trung cao cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án xây dựng.

Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 6,7,8 (khóa XII) của Đảng. Tăng cương kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh