HĐND thành phố Bắc Ninh thông qua Tờ trình Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I"

21/04/2017 16:37 Số lượt xem: 620

(TP. Bắc Ninh)- Ngày 21/4, HĐND thành phố Bắc Ninh khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 4 (bất thường), thông qua Tờ trình Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh" và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Nội dung Tờ trình: việc nâng cấp thành phố Bắc Ninh từ đô thị loại II lên đô thị loại I là tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển, là nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị; phù hợp với chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nâng cấp thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển tương xứng với vị thế, vai trò là đô thị Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh; đóng vai trò quan trọng, tạo bàn đẩy góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I"

Qua đối chiếu các tiêu chuẩn, với tổng số 92,83 điểm, thành phố Bắc Ninh đã hội đủ các yếu tố, tiêu chí để đề nghị công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. HĐND thành phố thống nhất thông qua Tờ trình, giao UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh trình các Bộ ngành Trung ương thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã bàn thảo và thống nhất thông qua Nghị quyết về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến năm 2020; Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2017 và Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư bổ sung năm 2017.

Phúc Hưng - Thúy Nga (Đài Phát thanh TP Bắc Ninh)