Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

29/07/2020 16:25 Số lượt xem: 243

Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Vững, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên BTV Thành ủy; nguyên lãnh đạo Tuyên giáo Thành ủy các thời kỳ; lãnh đạo các ngành khối Tư tưởng - Văn hóa, khối Khoa giáo thành phố; Bí thư Đảng ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND,

Ủy ban MTTQ thành phố chúc mừng ngành Tuyên giáo thành phố

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang công tác Tuyên giáo của Đảng. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ đi trước, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã tiếp nối truyền thống vẻ vang, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới thông qua việc thực hiện các Đề án: “Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên”; “Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phương”...và nhiều chương trình phối hợp hành động bám sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của đời sống xã hội. Các lĩnh vực công tác Tuyên giáo được triển khai sâu rộng, nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt BTV Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả của ngành Tuyên giáo thành phố và sự cống hiến quan trọng của các thế hệ cán bộ làm công Tác tuyên giáo thành phố trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng các phương án, giải pháp phù hợp về công tác tư tưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tham mưu với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT- XH, giải quyết tốt các vấn đề tồn tại và bức xúc trong nhân dân; Triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm hành động “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Trước mắt, công tác Tuyên giáo phải tích cực tuyên truyền quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Nhân dịp này, BTV Thành ủy tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ thành phố.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh