Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

30/11/2018 08:24 Số lượt xem: 222

Ngày 28/11, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh do thành phố Bắc Ninh làm cụm trưởng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng Phòng Nội vụ và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các huyện, thị xã trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng chương trình thi đua năm 2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ lệ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng sản phẩm kinh tế cả năm ước đạt hơn 165.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 28.600 tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán năm; trong đó, thành phố Bắc Ninh thu ngân sách đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Đến nay, có 04 đơn vị gồm: Huyện Quế Võ, Thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện. Tình hình an ninh giữ vững ổn định, công tác Quốc phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị đã thông qua bảng xếp loại chấm điểm thi đua cụm các huyện, thị xã, thành phố năm 2018. Trong đó, thành phố Bắc Ninh đạt số điểm cao nhất 980,5/1.000 điểm.

Qua bình xét phong trào thi đua năm 2018, cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố thống nhất đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho huyện Gia Bình; Chính Phủ tặng cờ thi đua cho huyện Tiên Du, Bằng khen cho huyện Quế Võ và Thị xã Từ Sơn; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho thành phố Bắc Ninh và huyện Lương Tài, Bằng khen cho huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong. Đồng thời, suy tôn huyện Tiên Du làm Trưởng cụm thi đua năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh