Chi hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

13/03/2019 08:10 Số lượt xem: 142

Sáng 12/3, Chi hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCM BĐBTĐ) thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Chi Hội CSCM BĐBTĐ thành phố hiện có tổng số 26 Hội viên, trong đó có 09 đồng chí đảng viên, trên 70% Hội viên là thương, bệnh binh nặng. Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Chi Hội đã tích cực phối hợp với các ngành giải quyết chế độ chính sách cho Hội viên; tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo cho các Hội viên khi ốm đau và khi qua đời. Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, 100% Hội viên đều gương mẫu và động viên con cháu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước cũng như quy định ở địa phương. Thường xuyên phối hợp tham gia các hoạt động “Truyền lửa Cách mạng cho thế hệ trẻ” trong tỉnh và thành phố...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh, cống hiến của các CSCM BĐBTĐ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Chi hội CSCM BĐBTĐ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời mong muốn những người chiến sỹ kiên trung năm xưa luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của quê hương, tích cực tham gia giáo dục truyền thống Cách mạng cho các thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục rà soát, kết nạp Hội viên mới. Duy trì hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho Hội viên. Phát huy vai trò nòng cốt trong các Hội CCB tại địa bàn sinh sống. Tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi hội CSCM BĐBTĐ thành phố khóa II, nhiệm kỳ  2019 – 2024 và đề cử 02 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới của tỉnh Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội viên có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 Hội viên, Hội CSCM BĐBTĐ tặng Giấy khen cho 02 Hội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh