Chi cục Thuế thành phố tổng kết nhiệm vụ năm 2017

19/01/2018 08:20 Số lượt xem: 512

(TP. Bắc Ninh)- Chiều 17/1, Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác Thuế năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Cục thuế tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan thành phố, đảng ủy, chính quyền các xã, phường.

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chi cục Thuế thành phố đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thuế nhằm tăng thu, chống thất thu ngân sách, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đoàn kết nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 76% dự toán pháp lệnh giao, trong đó có 6/7 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán năm, như: thu tiền sử dụng đất 227%; thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 151%; lệ phí trước bạ 125%; thuế thu nhập cá nhân 124%; tiền thuê đất 119%...

Năm 2018, Chi cục Thuế thành phố đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra thuế, chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nợ thuế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật thuế; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp của ngành gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 19 năm 2017 của Chính phủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành và tăng thu vượt 10% dự toán giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện ghi nhận, biểu dương kết quả Chi cục Thuế thành phố đạt được trong năm 2017, lưu ý một số mặt tồn tại, hạn chế đồng thời gợi mở những giải pháp trọng tâm để đơn vị tập trung khắc phục và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018: Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Cục Thuế tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát, đánh giá, nhận định tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp; tăng cường công tác giám sát, kiểm soát, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các nguồn thu thuế; tiếp tục hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ cương, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế trong sạch, vững mạnh. 

Tại hội nghị, Chi cục Thuế thành phố đã phát động thi đua và tổ chức ký giao ước giữa lãnh đạo Chi cục với Công đoàn và các Đội thuế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2018.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 được Cục thuế tỉnh và UBND thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen./.

Khánh Linh - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh