Chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

11/04/2017 14:44 Số lượt xem: 744
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố