Chỉ đạo của đồng chí PCT TT UBND thành phố tại Hội nghị triển khai các điều kiện để đưa Trung tâm hành chính công thành phố Bắc Ninh vào hoạt động

30/05/2017 08:51 Số lượt xem: 417
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố Bắc Ninh