BTV Thành ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

11/01/2019 10:03 Số lượt xem: 208

Sáng 10/1, BTV Thành ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Trường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên khóa XXI; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo 19 phường, xã trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Giám đốc Trung tâm hòa giải Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, nguyên chuyên gia tư vấn của Thủ Tướng Chính Phủ truyền đạt chuyên đề về “Nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thành phố”; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 ở Đảng bộ thành phố về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là những nội dung thiết thực, có ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên của thành phố trong thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

 Để việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 ở Đảng bộ thành phố đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngay sau Hội nghị này, các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững, vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản của chuyên đề và triển khai hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu tài liệu, nắm vững các nội dung, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng vào 3 nội dung lớn, đó là : Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân.

Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, phố biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2019 gắn với các Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII); chủ đề công tác năm 2019 về “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân”, 05 quyết tâm chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Chí Kiên đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố dành thời gian nghiên cứu sâu sắc về các nội dung cơ bản của chuyên đề; xác định việc học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên; góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh