BTV Thành ủy Bắc Ninh: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/07/2020 08:17 Số lượt xem: 288

Chiều 29/6, BTV Thành ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Tổ công tác số 3 của BTV Tỉnh ủy; các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố; Vũ Chí Kiên, Chủ tịch HĐND thành phố; Ủy viên BTV Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XXII; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra trong 3 ngày 15, 16 và 17/6/2020 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thực hiện đúng và đủ nội dung, thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền và cổ động đảm bảo trực quan được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, sát với tình hình thực tiễn, tạo sự lan tỏa và động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố hướng về Đại hội. Việc thảo luận các dự thảo văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy được tổ chức nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cấp ủy, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã bầu 01 lần đủ số lượng 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố khóa XXII với phiếu bầu đạt tỷ lệ cao. Ngay sau ngày làm việc thứ hai của Đại hội, BCH Đảng bộ thành phố khóa XXII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu: BTV Thành ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; khẳng định thành công của Đại hội là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ sau Đại hội của Đảng bộ thành phố là hết sức nặng nề, nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh ý chí, trí tuệ và sự sáng tạo, nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức quán triệt, triển khai, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII sát với tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thành phố sau Đại hội; Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt tập trung cao lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước thành phố Bắc Ninh lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, BTV Thành ủy khen thưởng 15 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh