Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn dự sinh hoạt chi bộ khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh

06/12/2018 08:42 Số lượt xem: 256

Ngày 04/12, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đến dự sinh hoạt cùng các đảng viên chi bộ khu phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh.Cùng dự có đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Chi bộ khu Thanh Sơn hiện có tổng số 83 đảng viên, trong đó có 36 đồng chí được miễn sinh hoạt thường kỳ.Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nghe thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, tỉnh và thành phố; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 11 và thảo luận, thông qua Nghị quyết tổ chức thực hiện trong tháng 12.

Các đảng viên trong Chi bộ đề xuất, kiến nghị thành phố quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề như: Thu hồi diện tích đất nông nghiệp khó canh tác tại khu vực nhà thi đấu đa năng tỉnh; tạo điều kiện cho địa phương mở rộng cụm di tích Đền Quan, kè hồ xóm Thượng; sớm hoàn thiện dự án đường Hàn Thuyên kéo dài; đẩy nhanh tiến độ giao đất dân cư dịch vụ cho nhân dân; xây dựng nhà chứa quan họ để bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh...

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ khu Thanh Sơn

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn thông tin nhanh tới đảng viên những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố trong năm 2018 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Chi bộ khu Thanh Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Về những ý kiến, kiến nghị của đảng viên, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận, tiếp thu, giải đáp cụ thể và giao cho các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với địa phương rà soát, xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí đề nghị Chi bộ khu Thanh Sơn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiện tốt chủ đề công tác: “Toàn dân hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân”, 05 quyết tâm chính trị và 17 mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội trọng tâm thành phố đề ra trong năm 2019./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh