Ban chỉ đạo diễn tập thành phố triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

13/09/2018 10:05 Số lượt xem: 400

Sáng 12/9, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường Kinh Bắc, Tiền An, Vệ An. Đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập; lãnh đạo 03 phường được lựa chọn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các phường Kinh Bắc, Tiền An, Vệ An được chia thành 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển phường vào các trạng thái quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Dự kiến mỗi đơn vị sẽ diễn tập trong 1,5 ngày đêm, thời gian tổ chức trong tháng 10,11/2018.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, phường; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; công tác tham mưu xử trí tình huống chiến đấu phòng thủ ở các địa phương trong thành phố.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 .

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, vì vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo về mọi mặt. Xây dựng nội dung diễn tập sát  tình hình thực tế, linh hoạt trong xử lý tình huống, tránh phô trương, hình thức; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Song song với công tác chuẩn bị diễn tập cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-  an ninh trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 03 phường Kinh Bắc, Tiền An, Vệ An tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh