Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 18

08/04/2019 14:53 Số lượt xem: 249

Ngày 05/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 18. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì hội nghị. Tham dự các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Hội nghị nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo: kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 06 ngày 20/9/2018 của BTV Thành ủy về "Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2022" và chủ đề công tác năm 2019 "Toàn dân chung tay hành động vì môi  trường sạch"; Kết quả rà soát cơ sở vật chất và kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, kiên cố hóa 20 trường học. Đảm bảo 100% trường học có nhà vệ sinh, điện chiếu sáng lớp học đạt chuẩn; Việc quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tập trung, điểm đỗ xe phù hợp trên địa bàn các phường, xã; Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do thành phố và xã, phường làm chủ đầu tư. Danh mục các công trình chuyển đổi từ hình thức đầu tư BT sang sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; Sơ kết hoạt động tuyến phố chuyên doanh và kế hoạch sắp xếp chuyển đổi mô hình hoạt động và Ban quản lý Chợ; Kết quả thực hiện Quy định số 01 ngày 10/4/2012 của BTV Thành ủy về việc các đồng chí Thành ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ năm 2018; Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên ở Đảng bộ thành phố, trước hết là các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Những công việc BTV Thành ủy đã tập trung giải quyết trong quý I năm 2019.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương, đơn vị và từng đồng chí Thành ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ bám sát từng nội dung, cụ thể hóa công việc phù hợp, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của BTV Thành ủy và chủ đề công tác năm 2019 "Toàn dân chung tay hành động vì môi  trường sạch". Đảng bộ các xã, phường chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06 gắn vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hàng tháng. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu dân dân cư, vườn hoa, công viên, trường học, đồng ruộng v.v... Các địa phương bố trí kinh phí làm đường giao thông và trồng xây xanh tại các điểm thu gom rác tập trung xong trong tháng 8 năm 2019; chỉ đạo các hộ chăn nuôi xây dựng bể Bioga, hoàn thành việc nạo vét kênh cấp 3 xong trước tháng 9 năm 2019. UBND thành phố, Công an thành phố có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác thải. UBND thành phố và các xã phường bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, cải tạo, kiên cố hóa trường học, đảm bảo 100% trường học có nhà vệ sinh, điện chiếu sáng lớp học đạt chuẩn bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả.  UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn khẩn trương xây dựng bản đồ bãi đỗ xe tĩnh tập trung, điểm đỗ xe phù hợp trên địa bàn các phường, xã, trong đó dự kiến những điểm đỗ xe có thể xã hội hóa. Việc sửa chữa, cải tạo các vườn hoa, công viên phải gắn với bố trí điểm đỗ xe đảm bảo phù hợp. Hoàn thành việc kẻ, vẽ quy định các điểm đỗ xe trước ngày 30/6/2019. Các địa phương tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với thành phố việc bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn và danh mục các công trình chuyển đổi từ hình thức đầu tư BT sang sử dụng vốn Ngân sách nhà nước chậm nhất đến ngày 08/4/2019. Tiếp tục phát huy hiệu quả họat động tuyến phố chuyên doanh thời trang Trần Hưng Đạo, đồng thời nghiên cứu thành lập thêm 03 tuyến phố chuyên doanh tại 03 phường trung tâm Suối Hoa, Tiền An, Ninh Xá. Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao mô hình quản lý các Chợ xong trước tháng 9/2019. Các đồng chí Thành ủy viên chấp hành nghiêm túc quy định của BTV Thành ủy về việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ năm 2019. Cán bộ đảng viên ở Đảng bộ thành phố phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đề nghị tiếp tục tập trung cao cho công tác thu Ngân sách nhà nước; GPMB các dự án trọng điểm; bám sát và thực hiện tốt chủ đề công tác năm; phòng chống dịch tả lợn châu phi; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; hoàn thành kế hoạch trồng cây xanh; Quản lý chặt chẽ đất đai, chống lấn chiếm; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; 03 xã tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí lên phường, song song với đó đẩy mạnh công tác truyền truyền nâng cao ý thức cho nhân dân trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; Bí thư Đảng ủy các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và đối thoại với dân theo đúng quy định ít nhất 02 lần/tháng để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khúc mắc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh