Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố triển khai nhiệm vụ quý IV

22/10/2018 15:00 Số lượt xem: 180

Sáng 22/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì.

Trong quý III, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, NHCSXH thành phố đã huy động tổng nguồn vốn trên 150 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 168 khách hàng vay với số tiền 14,2 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 4,1 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đến ngày 30/9 là hơn 150 tỷ đồng, hoàn thành 96,17% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn chủ yếu cho vay các chương trình trọng điểm như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thông qua các tổ chức hội đoàn thể, NHCSXH thành phố đã ủy thác cho vay 9 chương  trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 149 tỷ đồng, chiếm 99,3%.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực kết luận cuộc họp

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH tập trung thực hiện hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, kế hoạch trong quý IV và cả năm 2018; trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình tín dụng hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, khởi nghiệp. Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn tại 03 phường Thị Cầu, Vũ Ninh, Phong Khê. Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu các tổ vay vốn và tiết kiệm có chất lượng hoạt động thấp. Đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tập trung giải ngân cho các chương trình tín dụng được giao, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sớm được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh