Ban đại diện HĐQT – NHCSXH thành phố Họp phiên thường kỳ quý IV

19/10/2019 15:07 Số lượt xem: 123

Sáng 17/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có 29 thành viên, trong đó có 19 thành viên là Chủ tịch UBND các phường xã, thành viên còn lại là các đoàn thể chính trị và một số phòng chuyên môn thành phố. Trong quý III, Ban đại diện tập trung chỉ đạo thu hồi nợ quá hạn tại phường Phong Khê, Vũ Ninh, Thị Cầu và áp dụng các giải pháp đồng bộ tập trung xử lý, thu hồi nợ quá hạn trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra giám sát tại 12/19 phường xã về vấn đề giải ngân, quản lý sử dụng vốn. Phối hợp giải ngân mới số vốn trên 22 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 186 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gửi và số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm vay vốn tăng so với cuối năm 2018. Cũng trong quý III đã có 42 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, 29 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 259 hộ vay vốn giải quyết việc làm và tạo việc làm có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và tệ nạn xã hội ở địa phương; 601 hộ dân được cải thiện chất lượng cuộc sống qua chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu chỉ đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiến hành kiện toàn đủ các thành viên trên cơ sở bổ sung thành viên mới thay thế các thành viên đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác. Đồng chí Lưu Đình Thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các tổ chức đoàn thể chính trị thành phố phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và UBND các phường xã tập trung hoàn thành kế hoạch của năm. Rà soát xử lý đối với những trường hợp nợ quá hạn, hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp nợ trây ì để có phương án khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lưu Đình Thực giao nhiệm vụ cho các thành viên, đặc biệt là các đoàn thể chính trị nhận cho vay ủy thác cần nghiên cứu cụ thể thực tế nguồn thu nhập và khả năng thanh toán trước khi lập danh sách hỗ trợ cho vay theo chương trình nhà ở xã hội, hạn chế thấp nhất các trường hợp cố tình không trả nợ khi đã có đầy đủ điều kiện hoàn vốn. Giao Chủ tịch UBND các phường xã tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ và thực hiện kiểm tra định kỳ hàng quý. Phối hợp giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng xã hội khác được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh