Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trưởng Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại thành phố Bắc Ninh

24/06/2019 12:45 Số lượt xem: 172

Sáng ngày 22-6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tiền An về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ thành phố.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy; Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HHDND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư các xã, phường thuộc thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đổi mới công tác chính trị, tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của T.Ư; chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Bắc Ninh ban hành 6 Nghị quyết, 8 quy định, 25 Chỉ thị, 15 đề án, 14 chương trình hành động, 79 kế hoạch, 3 hướng dẫn và nhiều văn bản khác nhằm tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực; việc thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh

thăm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Tiền An.

Đoàn công tác đến thăm, trao đổi mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Tiền An; làm việc với Đảng ủy phường về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng. Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt 100% và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; có nhiều cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống như: Sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần; mô hình Thường trực HÐND gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, phản ánh của cử tri và người dân, để tập trung tháo gỡ được những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; xây dựng khu phố văn hóa, tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố văn minh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính ghi nhận thành phố Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng; kinh tế phát triển tốt có những điểm sáng, đột phá; ổn định chính trị được giữ vững và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, thể hiện tốt quan điểm Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận Đảng bộ thành phố tại buổi làm việc chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác. Đóng góp vào báo cáo của Đảng bộ đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đề nghị cần bổ sung thêm những điểm nhấn, phân tích rõ hơn nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bổ sung các bảng biểu, sơ đồ minh họa thay diễn giải để báo cáo ngắn gọn, cô đọng. Về tổng kết công tác xây dựng Đảng, thành phố cần bám sát vào đề cương, tiến hành tổng kết nghiêm túc, bài bản từ cơ sở cho đến cấp thành phố, phân tích từ kết quả thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị nhằm đúc rút kinh nghiệm, bổ sung bài học kinh nghiệm cho Đảng để lãnh đạo trong những năm tới và cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 một cách toàn diện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp; đánh giá việc thực hiện nêu gương của lãnh đạo, cán bộ và đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính mong muốn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng, tập trung cao cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, không ngừng quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; mong muốn thành phố Bắc Ninh nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện lợi thế của địa phương, thực sự là điểm sáng của cả nước trên tất cả các mặt.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính sản phẩm lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến chân thành, sâu sắc với thành phố về công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời bổ sung nghiêm túc vào báo cáo tổng kết và chỉ đạo các cấp thực hiện. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Thành ủy ủy Vương Quốc Tuấn gửi gắm lòng tin tưởng tuyệt đối của Đảng bộ và nhân dân trong thành phố với Đảng, mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh