Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Tiền An

06/07/2018 08:43 Số lượt xem: 364

Ngày 4/7, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương tại Bắc Ninh làm Trưởng đoàn và các thành viên về làm việc với Ban Thường vụ phường Tiền An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao năng lực trình độ và tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên phường Tiền An. Khẳng định các báo cáo của địa phương được xây dựng ngắn gọn, sát đề cương yêu cầu của buổi làm việc. Đặc biệt Đề án về vấn đề sáp nhập khu phố, giảm số tổ dân phố, tinh giản bộ máy cán bộ lãnh đạo cơ sở và Phát triển tổ chức Đảng ở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, rất phù hợp và sát thực, có tính khả thi cao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tích cực nội dung các báo cáo của Đảng ủy phường Tiền An và khu phố. Đặc biệt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương một cách sâu rộng, toàn diện, chu đáo đến từng cán bộ đảng viên với nhiều hình thức phong phú. Các chương trình, kế hoạch được Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ, bước đầu triển khai đạt kết quả nhất định. Vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo địa phương được thể hiện rõ trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy cán bộ theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả công việc. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các Đề án tinh giảm biên chế và sáp nhập khu phố, đồng chí Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Tiền An đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, cân nhắc lựa chọn phương án phù hợp. Với trình độ dân trí cao và đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, đồng chí Bùi Văn Thạch gợi mở định hướng xây dựng phường Tiền An thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW theo mô hình mẫu mang tính chất điển hình của thành phố và tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)