Đoàn giám sát của Thường trực HĐND làm việc với UBND thành phố về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên chức

18/04/2018 08:20 Số lượt xem: 243

Ngày 16/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tổ chức làm việc với UBND thành phố về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động. Đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND thành phố hiện có 12 phòng chuyên môn, 04 đơn vị sự nghiệp, 64 trường học thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố. Những năm qua, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức luôn được UBND thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công khai, minh bạch, khách quan. Hiện nay, UBND thành phố đang sử dụng 2.262/2.319 chỉ tiêu biên chế được giao và 53 hợp đồng lao động chuyên môn. Trong đó, quản lý nhà nước 95 chỉ tiêu; hợp đồng lao động 68 là 11 chỉ tiêu; các đơn vị sự nghiệp công lập, Hội 81 chỉ tiêu; sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 2.075 chỉ tiêu. Trong năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018, việc tuyển dụng công chức của UBND thành phố theo thẩm quyền phân cấp được Sở Nội vụ thực hiện thông qua hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 05 trường hợp, tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài 08 trường hơp, xét tuyển đặc cách vào viên chức nhà nước 04 trường hợp. Số lượng công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ ngày 1/1/2017 tháng 3/2018 là 45 trường hợp. Đội ngũ công chức, viên chức đều được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo và năng lực, sở trường công tác; đánh giá, phân loại hàng năm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và UBND thành phố thành phố đã trao đổi, làm rõ 16 nội dung với liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên chức và hợp đồng lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cáp Văn Dũng kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên chức UBND thành phố trình bày; đồng thời đề nghị UBND thành phố bổ sung, làm rõ những nội dung Đoàn giám sát trao đổi. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị các phòng, ban nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ. UBND thành phố tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh