Đảng ủy phường Vũ Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

22/05/2019 16:26 Số lượt xem: 123

Sáng 22/5, Đảng ủy phường Vũ Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Cần, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy, Chi bộ, Khu phố; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phường đã tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu theo Quy định số 101 ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...Hiện nay, Đảng bộ phường đã có 14/14 Chi bộ (đạt tỷ lệ 100%) xây dựng bản đăng ký làm theo; 100% cán bộ, đảng viên, chi ủy viên đăng ký làm theo. Trong bản đăng ký đã xác định rõ các nội dung cần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Trong đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, Đảng ủy, UBND phường tập trung đẩy mạnh việc xây dựng phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  trách nhiệm, công tâm, hiệu quả, thực hiện tốt cải cách hành chính, không để chậm trễ hay tồn đọng công việc, tiêu biểu như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, Chi bộ Công Binh, Chi bộ Thanh An. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2022 và Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy phường, UBND phường đã trang bị 300 thùng rác dung tích 120 ml có nắp đậy hợp vệ sinh cho 08 Khu phố, 05 nhà trường, Trạm y tế và Công an phường. Tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đó là: Khu phố Phúc Sơn, Khu phố Thanh An, Khu phố Suối Hoa...Trong lĩnh vực quân sự tiêu biểu là Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu, xây dựng Kế hoạch, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao...

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các chủ trương, chương trình hành động, kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...Chỉ đạo các cấp ủy, Chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát các chương trình, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy và cấp mình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, đề ra giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí và luân chuyển cán bộ đúng quy trình, dân chủ, công khai; hoàn thành tốt công tác bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương những kết quả trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ phường Vũ Ninh đã đạt được. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng bộ phường Vũ Ninh Tiếp tục học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân năm 2019 gắn với giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những hạn chế ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc chấp hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Duy trì và thực hiện nghiêm việc chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, ghi đậm dấu ấn trong việc đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua vì một Vũ Ninh đoàn kết, năng động và phát triển.

Các cá nhân, tập thể có thành tích tốt được khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Vũ Ninh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố