Đại hội lần thứ VIII Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/03/2020 07:50 Số lượt xem: 90

Ngày 21/3, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Với tổng số 26 đảng viên, nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Bắc Ninh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Từ việc huy động vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ, hoạt động cho vay đến kiểm tra giám sát, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tốc độ tăng trưởng tín dụng, dư nợ năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng 5 năm đạt 173%, bình quân 35% 1 năm, vượt 15 - 20% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Dư nợ hộ sản xuất, cá nhân luôn chiếm 86%/tổng dư nợ, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 10%/tổng dư nợ. Nhờ đó giúp các hộ nâng cao đời sống vật chất góp phần phát triển kinh tế của Thành phố.

Qua thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng NN&PTNT thành phố trong 5 năm tới với các mục tiêu: Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm tối thiểu 12%; dư nợ phấn đấu tăng trưởng hàng năm tối thiểu 10%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1% và phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng NN&PTNT thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Trong những năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước có diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự bùng phát của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Vì vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Cấp ủy, Chi bộ và Ban giám đốc Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường huy động nguồn vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng; nâng cao hiệu quả, an toàn, ổn định vốn tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng trong Chi bộ.

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy - Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy- Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố gồm 3 đồng chí và tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng thống nhất bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh