Đại hội điểm Hội Nông dân phường Khắc Niệm nhiệm kỳ 2018-2023

11/01/2018 09:03 Số lượt xem: 489

(TP. Bắc Ninh)- Ngày 10/1, Hội Nông dân phường Khắc Niệm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở. 

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, hội, đoàn thể thành phố; chủ tịch Hội nông dân các xã, phường; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và 96 đại biểu đại diện cho gần 1.500 hội viên nông dân trong toàn phường.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với 1.486 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội nông dân phường Khắc Niệm luôn phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chủ động khai thác các nguồn vốn, mạnh dạn tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật, Hội duy trì tổ chức hoạt động 04 tổ tiết kiệm; tranh thủ các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố giải ngân với tổng nguồn vốn trên 2,4 tỷ đồng cho 110 hội viên vay phát triển kinh tế, nâng cao mức sống gia đình; thành lập 3 chi hội nghề nghiệp Bún Ném Khắc Niệm; tích cực vận động hội viên tham gia hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, quét dọn vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nông dân phường Khắc Niệm đề ra 13 nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chất lượng, thiết thực, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; 100% Chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh hàng năm; 96% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa; 65% số hội viên đăng ký đạt hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp …

Đại hội Đại biểu Hội nông dân phường Khắc Niệm đã bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 11 thành viên và bầu 9 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp trên./.

Khánh Linh - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh