Đại hội Đảng bộ phường Suối Hoa lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/05/2020 13:50 Số lượt xem: 162

Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ phường Suối Hoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh dự chỉ đạo Đại hội. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Tổ công tác giám sát, hướng dẫn tổ chức Đại hội của BTV Thành ủy và 144 đại biểu đại diện cho trên 700 đảng viên toàn phường

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Suố Hoa nỗ lực, quyết tâm, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Thu ngân sách địa phương trung bình đạt 173%/năm. Cơ cấu kinh tế phát triển mạnh theo hướng thương mại, dịch vụ; đưa vào hoạt động tuyến phố chuyên doanh "Đồ gỗ, mỹ nghệ, nội thất". Công tác quản lý đô thị, phát triển hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hàng năm, có trên 98% hộ gia đình văn hóa, 100% khu phố văn hóa. Suối Hoa là địa phương duy nhất của thành phố không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đảng bộ phường 4/5 năm được công nhận "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 2 năm “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Suối Hoa đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí lưu ý 3 vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị BCH Đảng bộ phường Suối Hoa khóa mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao; nghiên cứu, đề xuất xây dựng thêm các tuyến phố chuyên doanh; cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ Suối Hoa xứng tầm với vị thế phường trung tâm. Tăng cường nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực chủ động cho đầu tư phát triển. Tập trung, huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị theo chiều sâu, hiện đại, tiện ích và tiệm cận với các yếu tố thông minh. Làm tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; giữ vững danh hiệu phường có phong trào giáo dục toàn diện; làm tốt công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; duy trì phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, trọng tâm là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

BCH Đảng bộ phường Suối Hoa khóa V ra mắt Đại hội

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, đúng quy định, Đại hội bầu 13 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ phường khóa V; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh