Đại hội Đảng bộ phường Khắc Niệm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

25/03/2020 16:33 Số lượt xem: 190

Trong hai ngày 24 – 25/3, Đảng bộ phường Khắc Niệm trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy. Cùng tham dự có 169 đại biểu đại diện cho hơn 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Khắc Niệm.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường Khắc Niệm đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra.

Kinh tế của phường phát triển mạnh theo hướng thương mại – dịch vụ.Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt chỉ tiêu thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người tăng 20% so với nhiệm kỳ trước. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý đô thị được quan tâm, đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề được cải thiện rõ rệt . Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện , đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm còn 1,2%. Bình quân hàng năm có từ 6 -7 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, trên 95% gia đình văn hóa. Quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, sự điều hành của chính quyền ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực, Đảng bộ phường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Khắc Niệm phấn đấu hoàn thành thắng lợi 16 chỉ tiêu trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ và TTCN, giảm dần diện tích và cơ cấu nông nghiệp; thu ngân sách Nhà nước hằng năm trên địa bàn đạt và vượt mức dự toán thành phố giao bình quân từ 10 đến 15%; tiếp tục chỉnh trang và xây dựng đô thị phát triển, văn minh, hiện đại; hằng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đ/c Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Khắc Niệm đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển chung của thành phố, phường Khắc Niệm có nhiều thuận lợi, tiềm năng để khai thác, song cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Do đó, BCH Đảng bộ khóa XXI cần đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá và 16 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong cả nhiệm kỳ. Đưa kinh tế tiếp tục phát triển mạnh theo hướng kinh tế đô thị, trọng tâm là thương mại – dịch vụ; thúc đẩy sản xuất làng nghề đi đôi với bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân. Huy động các nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiệm cận với đô thị thông minh. Chú trọng xây dựng các tuyến đường kết nối với trung tâm thành phố, trục động lực QL 38 và các địa phương lân cận để liên kết và mở rộng không gian phát triển. Đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của BTV Thành ủy. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

BCH Đảng bộ phường Khắc Niệm khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ p, bầu Bí thư Đảng ủy phường Khắc Niệm khóa XXI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh