LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

18/07/2016 03:22 Số lượt xem: 1313

      VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

Ngày/tháng

Nội dung

Người dự,

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

(24/9)

Sáng

-8h00: Hội nghị lấy ý kiến Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS

-8h00: Họp đôn đốc tiến độ lập, thẩm định quy hoạch một số dự án trên địa bàn TP

-8h00: Tổ khảo sát số 1 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường MN và TH Khắc Niệm

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

TT, Các ban HĐND

P. Giáo dục

P. Giao ban

Cơ sở

Chiều

-14h00: Tập huấn sử dụng chứng thư số

-14h00: Họp nghe phương án thiết kế chiếu sáng trang trí trên địa bàn TP

-14h00: Tổ khảo sát số 2 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường MB và TH Kim Chân

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

TT, các Ban HĐND

P. họp số 2

P. Giao ban

Cơ sở

Thứ 3

(25/9)

Sáng

-7h00: Lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

-7h30: Họp Ủy viên Ủy ban thành phố tháng 9

-7h30: Tiếp công dân định kỳ

-8h00: Lấy ý kiến quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội phường Vân Dương

-10h45: Xem xét để nghị của công ty cổ phần Him Lam.

Đ/c Hà

Đ/c Điện

Đ/c Hiếu

LĐTP

LĐTP

Tr N.Đăng Đạo

P. họp số 2

P. tiếp dân

Sở xây dựng

Sở xây dựng

Chiều

-14h00: Họp đôn đốc tiến độ lập, thẩm định quy hoạch một số dự án trên địa bàn TP

-15h00: Họp rà soát các tuyến đường thực hiện asphalt, lắp đặt dụng cụ TDTT trên địa bàn TP

Đ/c Hiếu

Đ/c Hiếu

Thực địa

P. họp số 1

Thứ 4

(26/9)

Sáng

-7h30: Tổ khảo sát số 4 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại Trường MN và THCS Đại Phúc

-7h30: Tổ khảo sát số 3 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường THCS Vệ An, Mầm non Hoa Hồng, Tiểu học Vệ An.

-8h00: Họp đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm

-8h00: Đôn đốc tiến độ thực hiện đất DCDV phường Hạp Lĩnh

TT, các ban HĐND

TT, các ban HĐND

 

Đ/c Hiếu

Đ/c Thực

Cơ sở

Cơ sở

 

P. họp số 1

Hạp Lĩnh

Chiều

-13h30: Tổ khảo sát số 4 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại Trường Tiểu Học Võ cường 3 và THCS Võ Cường.

-14h00: Họp rà soát kế hoạch trồng cây xanh năm 2019

-15h00: Họp tổ công tác tuyên truyền vận động GPMB dự án 10ha Hòa Long

TT, các ban HĐND

 

Đ/c Hiếu

Đ/c Hiếu

Cơ sở

 

P. Giao ban

P. Giao ban

Thứ 5

(27/9)

Sáng

-7h00: Đại hội Hội nạn nhân chất độc da ca dioxin thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

-7h30: Tổ khảo sát số 4 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại Trường MN và TH Vân Dương

-8h00: Họp thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn TP

Đ/c Thực

TT, các ban HĐND

 

Ninh Xá

Cơ sở

Chiều

-13h30: Tổ khảo sát số 4 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường THCS Vân Dương và Tiểu học Đại Phúc

-13h30: Duyệt kế hoạch giáo dục năm học 2018-2019

-14h00: Họp Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch

TT HĐND

 

Đ/c Thực

Đ/c Điện

Cơ sở

 

P. họp số 2

P. Giao ban

Thứ 6

(28/9)

Sáng

-7h30: Tổ khảo sát số 4 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường Tiểu học Võ Cường 1, 2

-8h00: Họp giao ban công tác TTĐT, XD tháng 9/2018

-8h00: Tổ khảo sát số 3 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường Tiểu học Nam Sơn 1 và THCS Nam Sơn.

TT, các ban HĐND

Đ/c Hiếu

TT, các ban HĐND

 

Cơ sở

P. họp số 2

Cơ sở

 

Chiều

-13h30: Hội nghị trao đổi thảo luận về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

-14h00: Họp đôn đốc triển khai Kết luận 2675 và Kết luận 3388 ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh

-14h00: Họp Giao ban Thường trực Thành ủy

-14h00: Tổ khảo sát số 3 HĐND thành phố khảo sát chuyên đề tại trường MN và Tiểu học Nam Sơn 2

LĐTP

Đ/c Hiếu

Đ/c Điện

TT, các ban HĐND

P. Giáo dục

P. Giao ban

Thành ủy

Cơ sở

Thứ 7 (29/9)

 

 

 

Chủ nhật (30/9)

 

 

 

Admin
Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố