LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

18/07/2016 03:22 Số lượt xem: 1260

      VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày/tháng

Nội dung

Người dự,

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

(15/01)

sáng

-8h00: Hội nghị BTV Thành ủy

-Công tác tại Bangkok Thailand

- Tiếp công dân

Đ/c LĐTP

Đ/c Hà

TT HĐND, UBND

Thành ủy

Thailand

P. TCD

Chiều

-13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy

-14h00: Giao ban chuyên trách HĐND thành phố

-15h00: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định giá đất dự án Viglacera và điều chỉnh giá đất khi giao đất tái định cư hộ bà Phạm Thị Bé (Đương Xá, Vạn An) và 4 hộ dân tại Xuân Ổ, Võ Cường

-15h30: Triển khai nhiệm vụ Trung tâm hành chính công thành phố.

-Công tác tại Bangkok Thailand

Đ/c Điện

TT HĐND

Đ/c Hiếu

 

Đ/c Thực

Đ/c Hà

Thành ủy

P.Giao ban

Sở Tài chính

 

TT HCC TP

Thailand

Thứ 3

(16/01)

Sáng

-7h30: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Khắc Niệm

-8h00: Họp đôn đốc bàn giao công tác XHH vệ sinh môi trường (các địa phương còn lại)

-8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Võ Cường

-8h00: Làm việc với Sở TNMT kiểm tra các hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và VLXD trên địa bàn

-8h00: Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

-Công tác tại Bangkok Thailand

TT HĐND

Đ/c Hiếu

Đ/c Dũng, Đ/c Hiếu

LĐTP

Đ/c Thực

 

Đ/c Hà

Khắc Niệm

P. Giao ban

Võ Cường

Thực địa

P. họp số 1

 

Thailand

Chiều

-13h30: Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

-14h00: Triển khai nhiệm vụ khối VH-XH năm 2018

-14h00: Họp đối thoại các hộ dân chưa nhận tiền dự án 10 ha Hòa Long

-Công tác tại Bangkok Thailand

Đ/c Thực

 

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

Đ/c Hà

P. họp số 1

 

P. họp số 2

Địa phương

Thailand

Thứ 4

(17/01)

Sáng

-7h30: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Hạp Lĩnh

-8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Vạn An

-8h00: Họp dân thông báo chủ trương GPMB dự án đường Hạp Lĩnh – Khắc Niệm giai đoạn 3

-Công tác tại Bangkok Thailand

TT HĐND, Đ/c Thực

LĐTP

Đ/c Hiếu

Đ/c Hà

P. Hạp Lĩnh

Vạn An

P. họp số 1

Thailand

Chiều

-14h00: Hội nghị triển khai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP năm 2018

-14h00: Họp bàn giải quyết đối tượng khiếu kiện kéo dài phường Vũ Ninh

-14h00: Họp bàn, đôn đốc xử lý vi phạm TTXD, hành lang giao thông tại phường Phong Khê

-Công tác tại Bangkok Thailand

Đ/c Điện

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

Đ/c Hà

 

CC thuế TP

P. Giao ban

P. họp số 1

Thailand

 

Thứ 5

(18/01)

Sáng

-8h00: Họp Ủy viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2018

-8h00: Triển khai nhiệm vụ ngân hàng chính sách XH thành phố

-8h00: Họp với BOT QL38 về trồng cây xanh, quản lý hạ tầng tại QL38

-Công tác tại Bangkok Thailand

Đ/c Điện

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

Đ/c Hà

UBND tỉnh

NH CS XH

P. họp số 1

Thailand

Chiều

-14h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố

-Công tác tại Bangkok Thailand

Đ/c Điện

Đ/c Hà

P. họp BG

Thailand

Thứ 6

(19/01)

Sáng

-8h00: Họp Ủy viên UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2018

-8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Vũ Ninh

-8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 phường Ninh Xá

-8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 xã Kim Chân

-8h00: Dự tòa Cấp cao

-8h00: Thông qua kế hoạch công tác tuyên truyền VHTT

Đ/c Điện

LĐTP

LĐTP

LĐTP

Đ/c Hà

Đ/c Thực

P. họp số 2

Vũ Ninh

Ninh Xá

Kim Chân

Hà Nội

TT VHTT TP

Chiều

-14h00: Giao ban Thường trực Thành ủy

-15h00: Họp rà soát, đôn đốc trồng cây xanh trên địa bàn thành phố

Đ/c Điện

Đ/c Hiếu

 

Thành ủy

P. họp số 1

Thứ 7

(20/01)

 

 

 

Chủ nhật (21/01)

 

 

 

Admin
Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố