LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

18/07/2016 03:22 Số lượt xem: 1235

      VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Ngày/tháng

Nội dung

Người dự,

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

(04/9)

 

Nghỉ bù 2/9/2017

Thứ 3

(05/9)

Sáng

-7h30: Lãnh đạo tỉnh dự khai giảng tại trường THCS Đáp Cầu.

-7h30: Dự khai giảng năm học mới 2017 – 2018 tại các trường học trên địa bàn.

-8h00: Dự khai giải trường THPT Hàn Thuyên.

-9h00: Họp đôn đốc các dự án do Ban thực hiện (chuẩn bị đầu tư, thi công, quyết toán).

-9h00: Giao ban chuyên trách HĐND thành phố.

LĐTP

LĐTP

LĐTP

Đ/c Hiếu

Đ/c Dũng

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

P. họp số 1

P.Họp giao ban

Chiều

-14h00: Bàn triển khai lập hồ sơ thu hồi đất xây dựng trung tâm văn hóa phường Đáp Cầu.

-14h00: Làm việc với Công ty Môi trường, Công ty Thoát nước về quyết toán 2017, dự kiến 2018.

-14h00: Họp bàn xây dựng Kế hoạch thành phố Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn.

-15h30: Họp đôn đốc tiến độ dự án Cải kênh Kim Đôi (làm việc với công ty ĐHL).

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

Đ/c Thực

Đ/c Hiếu

P. họp Giao ban

P. họp số 1

P. họp số 2

P. họp số 1

Thứ 4

(06/9)

Sáng

-8h00: Kiểm tra một số dự án.

-8h00: Công ty Bách Việt báo cáo đồ án KĐT Tây Bắc (mời Chủ tịch dự họp).

-9h30: Họp với các công ty về diện tích bồi thường dự án Mở rộng Lý Anh Tông.

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

Đ/c Hiếu

Xã, phường

P. Giao ban

P. Giao ban

Chiều

-14h00: Họp di chuyển mộ dự án Dabaco Hòa Long - Vạn an.

-14h00: Thẩm định PABT các dự án: Đường vào TT P. Vân Dương, Bổ sung 110kV, TĐC 229.

-14h00: Hội nghị xem xét, thống nhất ý kiến về xác định vị trí, bình đồ, hướng tuyến đối với 1 số tuyến đường (TL.278).

-14h00: Làm việc với trường THCS Nguyễn Đăng Đạo và 1 số trường trọng điểm chất lượng cao.

-15h00: Kiểm tra trật tự xây dựng.

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

LĐTP

 

Đ/c Thưc

Đ/c Hiếu

P. họp số 2

P. họp số 1

Sở KH ĐT

 

Trường THCS NĐĐ

Thực địa

Thứ 5

(07/9)

Sáng

-8h00: Duyệt phương án bồi thường một số dự án.

-8h00: Họp đối thoại với các hộ chưa nhận tiền dự án Mở rộng BV Sản – nhi.

-8h00: Khảo sát tổ chức quản lý, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại P. Đáp Cầu và xã Kim Chân.

-8h00: Họp với các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố.

-10h00: Bàn tháo gỡ kinh phí GPMB dự án Hồ điều hòa Văn Miếu.

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

TT HĐND TP, Ban Pháp chế HĐND TP

Đ/c Thực

Đ/c Hà

P.họp số 1

Khu Bồ Sơn

Cơ sở

 

Công an TP

P. họp số 1

Chiều

- 14h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

-14h00: Khảo sát tổ chức quản lý, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại Phường Vệ An, Khúc Xuyên.

Đ/c Điện

TT HĐND TP, Ban Pháp chế HĐND TP

P. họp Giao ban

Cơ sở

Thứ 6

(08/9)

Sáng

-8h00: Họp giao ban TTĐT, xây dựng (tháng 9/2017).

-8h00: Khảo sát tổ chức quản lý, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại Phường Tiền An, Vân Dương.

Đ/c Hiếu

TT HĐND TP, Ban Pháp chế HĐND TP

P. họp số 2

Cơ sở

Chiều

-13h30: Giao ban thường trực thành ủy.

-13h30: Khảo sát tổ chức quản lý, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại Phường Phong Khê.

 

-13h30: Đại hội công đoàn phòng TNMT

-14h00: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất kinh doanh.

-14h00: Họp đôn đốc hạ ngầm, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn thành phố.

-15h00: Đoàn công tác Thành ủy Thủ Dầu 1 làm việc tại thành phố.

-15h30: Họp tổ công tác thực hiện XHH thu gom rác thải trên địa bàn.

Đ/c Điện

TT HĐND TP, Ban Pháp chế HĐND TP

LĐTP

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

LĐTP

Đ/c Hiếu

Thành Ủy

Cơ sở

 

P. Họp số 2

P. họp số 1

P. Giao ban

P. Khánh tiết

P. Giao ban

Thứ 7 (9/9)

-Trao đổi công tác với đoàn công tác Thành ủy Thủ Dầu Một.

-7h00: Đại hội Thể dục thể thao phường Vệ An.

LĐTP

Đ/c Thực

Thành ủy

P. Vệ An

Chủ nhật (10/9)

-7h00: Đại hội Thể dục thể thao phường Khúc Xuyên.

Đ/c Thực

P. Khúc Xuyên

 
Admin
Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố