Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo UBND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 101
Lãnh đạo UBND thành phố

I. Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh

Đồng chí: Trần Đức Điện

Điện thoại:

Email: tddien.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1960

- Quê quán: Xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Khu Thanh An, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Nơi làm việc: UBND thành phố Bắc Ninh

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 3/2/1985

- Ngày chính thức: 25/2/1986

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Học viện Nguyễn Ái Quốc, Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Là đại biểu : Hội đồng nhân dân khóa XX

  Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Phụ trách chung: chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành uỷ, HĐND thành phố, Ban thường vụ Thành uỷ về các hoạt động của UBND thành phố.

- Phụ trách khối nội chính bao gồm các đơn vị: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, Thanh tra, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Chỉ đạo và điều hành ngân sách nhà nước thành phố.

- Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chính quyền, phụ trách công tác phòng chống tham nhũng;

- Theo dõi chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố theo quy định.

- Ký duyệt phân bổ ngân sách, công tác cán bộ, văn bản khảo sát địa điểm; quyết định chủ trương đầu tư; giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện dự án...

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng giáo dục phổ biến tuyên truyền pháp luật; Ban chỉ đạo 138/CP; Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Ban chỉ đạo an toàn giao thông ..v.v.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQ thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố.

- Phụ trách UBND các phường, xã: Ninh Xá, Tiền An.

 

II. Các Phó chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh

 

Đồng chí: Nguyễn Song Hà

Điện thoại: 3.821.672

Email: nsha.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 31/3/1971

- Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/2/1997

- Ngày chính thức: 22/2/1998

- Khen thưởng: Bằng khen , giấy khen của Tỉnh, Thành phố; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Là đại biểu : HĐND TP khoá 20

  Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thành phố về những công việc được phân công.

- Phụ trách khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm các phòng, ban, đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Đội Quản lý thị trường số 1, Ban quản lý chợ Nhớn, Ban quản lý các khu công nghiệp, Trạm Khuyến nông, Chi cục Thống kê thành phố; Hội doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khối nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ..v.v. thuộc thành phố; Phối hợp và chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và đo đạc bản đồ ..v.v.)

- Phụ trách công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (là Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ).

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo công tác xây dựng giá đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thành phố.

- Ký duyệt cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; các văn bản liên quan đến bồi thường GPMB các dự án được phân công trên địa bàn thành phố; các văn bản khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; các văn bản phụ trách khối được phân công...

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án do UBND các phường, xã làm chủ đầu tư, các dự án của doanh nghiệp, Tỉnh, Trung ương và các dự án khác (không thuộc nhóm dự án đ/c Thực, đ/c Hiếu được giao phụ trách) trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu Chủ tịch UBND thành phố bố trí các lô đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng xác định giá đất; Hội đồng xét giao đất; Hội đồng khoa học thành phố; Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất ở; Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Ban chỉ đạo chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại...

- Giữ mối liên hệ với các sở ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên và môi trường đóng trên địa bàn.

- Phụ trách UBND các phường, xã: Đại Phúc, Nam Sơn, Suối Hoa.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiếu

Điện thoại: 

Email: nmhieu.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1971

- Quê quán: Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1996

- Ngày chính thức: 03/02/1997

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của BTG Trung ương.

- Là đại biểu : HĐND TP khoá XXI

Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thành phố về những công việc được phân công. Điều hành các hoạt động của UBND thành phố Bắc Ninh khi Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền.

- Phụ trách Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

- Phụ trách khối văn hoá - xã hội gồm các phòng, ban, đơn vị: Phòng Văn hoá thông tin, phòng Y tế, phòng Giáo dục - đào tạo, phòng Lao động - TBXH, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình, Đài phát thanh, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố; Hội chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội người mù, Hội người cao tuổi; Các đơn vị sự nghiệp, các trường học trực thuộc UBND thành phố..v.v.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng thành phố;

- Phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố;

- Tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trường học, dạy nghề, y tế, nhà văn hoá, công trình văn hoá - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 đối với các cơ quan nhà nước thành phố; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người; Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Ban chỉ đạo xây dựng nhà văn hoá; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố..v.v.

- Giữ mối liên hệ với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc khối văn hoá - xã hội đóng trên địa bàn;

- Phụ trách UBND các phường, xã: Hạp Lĩnh, Khúc Xuyên, Khắc Niệm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại:

Email: nvhieu.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 7/11/1976

- Quê quán: Thanh Sơn, Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 8/10/2004

- Ngày chính thức: 8/10/2005

- Khen thưởng:

- Là đại biểu :

Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thành phố những công việc được phân công.

- Phụ trách khối đô thị, xây dựng cơ bản gồm các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khối đô thị, xây dựng cơ bản thành phố. Phối hợp và chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

- Phụ trách công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; Chủ trì cùng các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND và Chủ tịch UBND thành phố việc giao kế hoạch sản phẩm công ích hàng năm, trước tháng 03 hàng năm.

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Ký duyệt cấp phép xây dựng, các văn bản liên quan đến đầu tư XDCB (trừ quyết định đầu tư); các văn bản phụ trách khối được phân công.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư (trước khi họp Hội đồng phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố về các nội dung dự kiến họp).

- Giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh, các đơn vị thuộc khối đô thị, xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Phụ trách UBND các phường, xã: Võ Cường, Vũ Ninh, Thị Cầu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Nguồn: UBND Thành phố