Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Giới thiệu chung Thành Uỷ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 24
Giới thiệu chung Thành Uỷ
Trụ sở Thành ủy Bắc Ninh
 

1. Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh,

Email: vptu.bn@bacninh.gov.vn

Điện thoại: (0222) 3 821 238

Fax: (0222) 3 874 274

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng  Thành ủy

- Ban Tổ chức Thành uỷ

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ

- Ban Dân vận Thành uỷ

- Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

3. Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

TT

Họ tên

Chức vụ

1

 Vương Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

2

 Vũ Chí Kiên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

3

 Trần Đức Điện

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

 Cáp Văn Dũng

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5

Lưu Đình Thực

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

6

 Nguyễn Song Hà

 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

7

 Nguyễn Hoàng Long

 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

8

 Nguyễn Trọng Cần

 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

9

 Nguyễn Mạnh Hiếu

 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

10

 Nguyễn Đức Hiện

 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

11

 Nguyễn Đức Nam

 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

12

Nguyễn Sỹ Vượng

 Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố

13

Nguyễn Hồng Vỵ

 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

14

 Nguyễn Văn Hiếu

 TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

15

 Nguyễn Thực Hải

 TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy

16

 Trần Hồng Diễm

 TUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

17

 Đỗ Chu Hưng

 TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

18

 Phạm Văn Ngọc

 TUV, Chánh Thanh tra thành phố

19

 Nguyễn Văn Hải

 TUV, Trưởng Phòng Giáo dục, Đào tạo thành phố

20

 Nguyễn Thế Dương

 TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

21

 Trần Tuấn Anh

 TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

22

 Phạm Tiến Vũ

 TUV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

23

 Nguyễn Thị Lan

 TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố

24

 Nguyễn Văn Hưng

 TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

25

 Nguyễn Quốc Tuấn

 TUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố

26

 Trần Văn Long

 TUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố

27

 Nguyễn Thị Hải

 TUV, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh

28

 Ngô Minh Châu

 TUV, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Môi trường & CTĐT Bắc Ninh

29

 Nguyễn Công Vạn

 TUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

30

 Nguyễn Thanh Mai

 TUV, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

31

 Chu Thanh Hải

 TUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố

32

 Nguyễn Thị Phúc

 TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

33

 Lại Thị Nguyệt

 TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

34

 Trần Minh Phương

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vệ An

35

 Vũ Xuân Hùng

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Thị Cầu

36

 Nguyễn Tiến Lợi

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Khắc Niệm

37

 Trần Quang Lộc

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Suối Hoa

38

r Tương Ngọc Trang

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Khúc Xuyên

39

Nguyễn Quốc Chung

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Xá

40

 Nguyễn Gia Đương

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hạp Lĩnh

41

 Nguyễn Thúy Tình

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc

Nguyễn Thị Nga
Nguồn: Văn phòng Thành ủy
Trung bình (0 Bình chọn)