Danh sách Người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị Thành phố Bắc Ninh

05/06/2017 15:24 Số lượt xem: 563
 

Stt

Họ tên

Cơ quan

Điện thoại

1

Trần Đức Điện

 PBT, Chủ tịch UBND thành phố

84913358225

2

Nguyễn Ngọc Hiếu

Chánh văn phòng HĐND & UBDN

84904460444

3

Nguyễn Hồng Vỵ

 Trưởng Công an TP

84912026474

4

Nguyễn Sỹ Vượng

Trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP

84982141195

5

Đỗ Chu Hưng

Trưởng Phòng Nội vụ

84914995995

6

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Phòng Tư pháp

84904785849

7

Phạm Văn Ngọc

Chánh Thanh tra TP

84989259519

8

Phạm Tiến Vũ

Chán án Toà án nhân dân thành phố

84912324194

9

Nguyễn Thị Lan

Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân

84912667135

10

Nguyễn Chí Hoan

Chi cục trưởng Chi cục thi hành án

84915174113

11

Chu Thanh Hải

Trưởng Phòng Quản lý đô thị

84912029573

12

Nguyễn Công Vạn

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

84913066788

13

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng TP

84888666118

14

Ngô Văm Thúc

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị

0916015299

15

Nguyễn Văn Cẩm

Giám đốc Điện lực thành phố

84963321666

16

Nguyễn Đức Thắng

Công ty Môi trường

84913260985

17

Trịnh Xuân Nhàn

Trưởng Phòng Kinh tế TP

84912366983

18

Nguyễn Thị Phúc

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP

84982389966

19

Trần Văn Long

Chi cục trưởng Chi Cục thuế

84913260937

20

Nguyễn Hữu Đốc

Giám đốc Ban Quản lý chợ

84948829859

21

Trần Quang Tý

Đội Quản lý thị trường số 1

84912242181

22

Nguyễn Mạnh Khoa

Chi cục trưởng Chi cục thống kê

02223821960

23

Nguyễn Công Lâm

Giám đốc Kho bạc nhà nước TP BN

84989134800

24

Nguyễn T Ngọc Thuỷ

Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi

84912466757

25

Trần Thị Minh

Trạm phó TT trạm Khuyến nông TP

0917304386

26

Nguyễn Cương Nghị

Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo TP

0912429904

27

Nguyễn Thị Hải

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP

84949986833

28

Trần Quang Lộc

Trưởng Phòng LĐTB và xã hội TP

0913329668

29

Đặng Quang Ảnh

Trưởng Phòng Y tế TP

84982851694

30

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Đài Phát thanh TP

84914268919

31

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao TP

84912112307

32

Thái Quốc Toản

Hội trưởng Hội người mù

84912063035

33

Hoàng T Minh Hoà

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố

84914907468

34

Lại Thị Nguyệt

Giám đốc Trung tâm y tế TP

84912519396

35

Nguyễn Thế Chương

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

84913044118

36

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND phường Ninh Xá

84902200499

37

Hạ Thế Long

Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu

84983259890

38

Nguyễn Văn Đĩnh

Chủ tịch UBND phường Thị Cầu

84985545734

49

Lê Hữu Hào

Chủ tịch UBND phường Suối Hoa

84982192776

40

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh

84915179779

41

Phạm Đức Biển

Chủ tịch UBND phường Khúc Xuyên

84983674818

42

Nguyễn Văn Bách

Phó Bí thư, CT UBND phường Võ Cường

84912189590

43

Lê Văn Tấn

Chủ tịch UBND phường Phong Khê

84919594803

44

Đỗ Văn Hoan

Chủ tịch UBND xã Hòa Long

84965572668

45

Trần Minh Tú

CT UBND phường Vạn An

84944909888

46

Đỗ Văn Công

CT UBND phường Kim Chân

84904614887

47

Nguyễn Văn Hanh

Chủ tịch UBND xã Nam Sơn

84968646789

48

Nguyễn Thanh Đôn

Phó BT, Chủ tịch UBND phường Khắc Niệm

84915101302

49

 Nguyễn Văn Việt

 Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh

84983720035

50

Hà Văn Trọng

Chủ tịch UBND phường Vân Dương

84917633055

51

Nguyễn Duy Chung

Chủ Tịch UBND phường Đại Phúc

84904035988

52

Nguyễn Đức Thành

Chủ tịch UBND phường Tiền An

84964222727

53

Nguyễn Hồng Hưng

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc

84914758043

54

Hoàng Mạnh Chiến

Chủ tịch UBND phường Vệ An

841698215846

Nguồn: UBND thành phố