Danh sách Người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị Thành phố Bắc Ninh

05/06/2017 15:24 Số lượt xem: 969
 

Stt

Họ tên

Cơ quan

Điện thoại

1

Nguyễn Song Hà

UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

0913358225

2

Trần Minh Tú

Chánh văn phòng HĐND & UBND thành phố

0981252585

3

Nguyễn Hồng Vỵ

 Trưởng Công an thành phố

0912026474

4 Nguyễn Trọng Liên

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

0906011998
5 Đỗ Văn Đại

Chánh án Toà án nhân dân thành phố

0912018161

6

Ngô Minh Hiệu

Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân

0982850769

7

Nguyễn Đắc Hùng

Chi cục trưởng Chi cục thi hành án 0912330414

8

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

0904261444

9

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Phòng Tư pháp thành phố

0904785849

10

Nguyễn Thi Khuy

Chánh Thanh tra thành phố

0912244658

11

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố

0904460444

12

Nguyễn Công Vạn

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

0913066788

13

Trịnh Xuân Nhàn

Trưởng Phòng Kinh tế TP 0912366983
14

Nguyễn Thị Phúc

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP 0982389966
15

Nguyễn Cương Nghị

Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo TP 0912429904
16

Nguyễn Thị Hải

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP 0949986833
17   Trưởng Phòng LĐTB và xã hội TP  
18

Đặng Quang Ảnh

Trưởng Phòng Y tế TP 0982851694

19

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng TP

0888666118

20

Ngô Văn Thúc

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị

0916015299

21

Nguyễn Minh Sơn

Giám đốc Điện lực thành phố

0963012135

22

Nguyễn Đức Thắng

Công ty Môi trường

0913260985

23

Nguyễn Hữu Đốc

Giám đốc Ban Quản lý chợ

0948829859

24

Trần Quang Tý

Đội Quản lý thị trường số 1

0912242181

25

Nguyễn Mạnh Khoa

Chi cục trưởng Chi cục thống kê

02223821960

26

Nguyễn T Ngọc Thuỷ

Giám đốc XN khai thác công trình thuỷ lợi

0912466757

27

Diêm Quốc Thịnh

GĐ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

0912521377

28

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Đài Phát thanh TP

0914268919

29

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao TP

0912112307

30

Lại Thị Nguyệt

Giám đốc Trung tâm y tế TP

0912519396

31

Nguyễn Thế Chương

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0913044118

32

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND phường Ninh Xá

0902200499

33

Hạ Thế Long

Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu

0983259890

34

Nguyễn Văn Đĩnh

Chủ tịch UBND phường Thị Cầu

0985545734

35

Lê Hữu Hào

Chủ tịch UBND phường Suối Hoa

0982192776

36

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh

0915179779

37

Phạm Đức Biển

Chủ tịch UBND phường Khúc Xuyên

0983674818

38

Nguyễn Văn Toàn

CT UBND phường Võ Cường

02413.828.861

39

Lê Văn Tấn

Chủ tịch UBND phường Phong Khê

0919594803

40

Ngô Công Thiết

Chủ tịch UBND xã Hòa Long

0988817688

41

Tống Quang Thanh

CT UBND phường Vạn An

0966679629

42

Nguyễn Sỹ Chung

CT UBND phường Kim Chân

02223.859.258

43

Nguyễn Văn Hoằng

Chủ tịch UBND phường Nam Sơn

0967138035

44

Nguyễn Thanh Đôn

Chủ tịch UBND phường Khắc Niệm

0915101302

45

 Nguyễn Đăng Trọng

 Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh

0988258080

46

Hà Văn Trọng

Chủ tịch UBND phường Vân Dương

0917633055

47

Trần Đức Thiện

Chủ Tịch UBND phường Đại Phúc

0904035988

48

Nguyễn Đức Thành

Chủ tịch UBND phường Tiền An

0964222727

49

Nguyễn Kinh Quyền

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc

0946116609

50

Hoàng Mạnh Chiến

Chủ tịch UBND phường Vệ An

0398215846

Nguồn: UBND thành phố