Danh sách di tích cấp tỉnh

20/01/2016 03:46 Số lượt xem: 710

THỐNG KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ BẮC NINH

STT

Tên di tích

Loại hình

Địa điểm

Xếp hạng

1. Phường Đại Phúc

1

Đình Đông Thượng

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Đại Phúc

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1294/QĐ-UBND

Ngày: 09/10/2006

2

Đình Diên Thọ (đình Ngang)

Lịch sử - Văn hóa

 Khu 6, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 119/QĐ-CT

Ngày: 20/01/2004

3

Đình Phúc Đức

Lịch sử - Văn hóa

Khu 10, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1626/QĐ-UBND

Ngày: 21/12/2012

4

Nghè Thượng Thần

Lịch sử - Văn hóa

 Khu 1, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

5

Nhà thờ Trung chi thứ phái tích thiện đường

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 554/QĐ-UBND

Ngày: 20/04/2007

2. Phường Kinh Bắc

 

6

Chùa Thị Chung (Linh Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thị Chung, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1160/QĐ-UBND

Ngày: 30/08/2012

7

Đình Thị Chung

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thị Chung, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1160/QĐ-UBND

Ngày: 30/08/2012

8

Đình làng Y Na

Lịch sử - Văn hóa

Khu Y Na, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 353/QĐ-UBND

Ngày: 20/03/2007

9

Đình làng Niềm Xá

Lịch sử - Văn hóa

Khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1802/QĐ-UBND

Ngày: 18/12/2007

3. Phuờng Tiền An

 

10

Đình Tân An

Lịch sử - Văn hóa

Khu 3, phường Tiền An

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

11

Đền thờ Trần Hưng Đạo (Đền Hàng Mã)

Lịch sử - Văn hóa

Khu phố Hàng Mã, phường Tiền An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 61/QĐ-UBND

Ngày: 15/01/2009

4. Phường Vệ An

12

Thành Bắc Ninh

Kiễn Trúc và Lịch sử

phường Vệ An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 144/VH-QĐ/UB

Ngày: 15/03/1980

13

Chùa Phương Vỹ (Phúc Lâm tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-UB

Ngày: 08/02/2002

14

Đình Phương Vỹ

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-UB

Ngày: 08/02/2002

15

Chùa Thanh Sơn (Nguyệt Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1801/QĐ-UBND

Ngày: 18/12/2007

16

Đình Phúc Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 113/QĐ-CT

Ngày: 20/01/2004

17

Đình Thanh Sơn

 

Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1034/QĐ-CT

Ngày: 17/9/2013

5. Phuờng Hạp Lĩnh

18

Đình làng Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Sơn, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 150/QĐ-UBND

Ngày: 24/01/2006

19

Đình làng Trần

Lịch sử - Văn hóa

Khu Trần, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

20

Nghè Khu Trần ( Lăng mộ Khu Trần)

 

 

Xếp hạng cấp tỉnh

Số:

Ngày: 2015

6. Phường Vạn An

21

Chùa Láng (Thanh Lãng tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Đương Xá 2, phường Vạn An

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1054/QĐ-UBND

Ngày: 12/08/2008

22

Khu lò gốm Đương Xá

Khảo cổ học (trong quyết định là di tích Lịch sử - Văn hóa)

Khu Đương Xá 1, phường Vạn An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1055/QĐ-UBND

Ngày: 12/08/2008

7. Phường Vân Dương

23

Chùa Lãm Dương (Lãm Sơn tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Lãm Dương, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1031/QĐ-UBND

Ngày: 06/08/2010

24

Đình Lãm Dương

Lịch sử - Văn hóa

Khu Lãm Làng, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 620/QĐ-CT

Ngày: 10/05/2005

8. Phường Võ Cường

25

Chùa Xuân Ổ B (Nương Xá tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

26

Đình Xuân Ổ B

Lịch sử - Văn hóa

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

27

Đình làng Hòa Đình

Lịch sử - Văn hóa

Khu Hòa Đình, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 56/QĐ-UBND

Ngày: 18/01/2011

28

Đình làng Bồ Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 

Ngày: 2007

29

Đình làng Khả Lễ

Lịch sử - Văn hóa

Khu Khả Lễ, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số:  1489/QĐ-UBND

Ngày: 05/10/2009

30

Đền làng Hòa Đình

Lịch sử - Văn hóa

Khu Hòa Đình, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

 Ngày: 08/02/2002

9. Xã Khắc Niệm

31

Chùa làng Ném Thượng (Đại Bi tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 97/QĐ-UBND

 Ngày: 18/01/2010

32

Đình làng Ném Thượng

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

 Ngày: 08/02/2002

 

10. Phường Phong Khê

33

Đình làng Đào Xá

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đào Xá, xã Phong Khê,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 

 Năm: 2007

11. Xã Hòa Long

34

Chùa Đẩu Hàn

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long,

 Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1626/QĐ-UBND

 Ngày: 21/12/2012

35

Đình làng Xuân Ái

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Xuân Ái, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1114/QĐ-UBND

 Ngày: 16/08/2007

36

Đình làng Hữu Chấp

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 934/QĐ-UBND

 Ngày: 04/08/2011

37

Đình làng Đẩu Hàn

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1489/QĐ-UBND

 Ngày: 05/10/2009

12. Xã Nam Sơn

38

Chùa Bách Tháp (Bảo Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Sơn Đông, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1598/CT

 Ngày: 31/11/1996

39

Đình Thái Bảo

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 109/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

40

Đình thôn Triều

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Triều, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 110/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

41

Đền thôn Triều

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Triều, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 110/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

42

Đình làng Sơn Nam

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn

Xếp hạng cấp tỉnh

Số:

 Ngày:

13. Phường Khúc Xuyên

43

Chùa Khúc Toại (Diên Phúc tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1053/QĐ-UBND

 Ngày: 12/08/2008

44

Đình Khúc Toại

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1052/QĐ-UBND

 Ngày: 12/08/2008

           

 

* Tổng số 44 di tích cấp tỉnh

+ Đình: 26

+ Chùa: 10

+ Đền: 3

+ Khảo cổ: 1

+ Nghè: 2

+ Thành cổ: 1

+ Nhà thờ: 1