Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Danh sách Đại biểu HĐND TP

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 93

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ BẮC NINH

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 VŨ CHÍ KIÊN  Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
2 TRẦN ĐỨC ĐIỆN Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
3 CÁP VĂN DŨNG Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố
4 NGUYỄN THANH MAI Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
5 LƯU ĐÌNH THỰC Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
6 NGUYỄN SONG HÀ Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố
7 NGUYỄN VĂN HIẾU Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố
8 NGUYỄN HOÀNG LONG Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
9 NGUYỄN MẠNH HIẾU Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh
10 NGUYỄN ĐỨC NAM  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố
11 CHU THANH HẢI  Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị
12 NGUYỄN THUÝ TÌNH  Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc
13 NGUYỄN THỊ HẢI  Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Ninh
14 TRẦN QUANG LỘC Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Suối Hoa
15 ĐẶNG VIẾT NGHĨA Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vạn An
16 NGÔ CÔNG THIẾT Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Long
17 NGUYỄN T. PHƯƠNG MAI

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đáp Cầu

18 NGUYỄN TIẾN LỢI Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm
19 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn
20 NGUYỄN THÌ CHUYỀN Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố
21 TRẦN QUANG LỊCH Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố
22 NGÔ VĂN BÌNH Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Phong Khê
23 NGUYỄN THỊ LOAN Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Khúc Xuyên
24 NGUYỄN VĂN TIẾN Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh
25 NGUYỄN DUY CHUNG Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc
26 TRỊNH THỊ THU NGA  Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
27 NGUYỄN T. THANH HẢI Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thị Cầu
28 NGÔ VĂN TUẤN Giám đốc Công ty Khải Hoàn
29 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền An
30 BẠCH THỊ KIỀU LOAN Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Vệ An
31 NGUYỄN THỊ TUYẾT Phó Bí thư TT Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Võ Cường
32 NGUYỄN THỊ HỰU Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Hạp Lĩnh
33 NGUYỄN VĂN THẮNG Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Xá
34 NGUYỄN  THỊ TÚC Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vân Dương
35 TÔ VĂN YÊN Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Dương
36 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
37

NGUYỄN VĂN TRUNG

(THƯỢNG TỌA THÍCH THANH TRUNG)
Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tỉnh Bắc Ninh)
38 NGUYỄN SỸ CHUNG Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chân
39 ĐẶNG THỦY HIỀN Trưởng Công an phường Suối Hoa

 

Admin
Nguồn: Văn phòng HĐND TP