Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Danh sách các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 618
Danh sách các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy Bắc Ninh
Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh khóa XXI

nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

  HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1

Đ/C Vương Quốc Tuấn

  
 
 
 Đồng chí: Vương Quốc Tuấn
Uỷ viên BTV Tỉnh ủy –  Bí thư Thành ủy Bắc Ninh 

2

 

 
Đồng chí: Vũ Chí Kiên
Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

3

 

Đồng chí: Trần Đức Điện

Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND Thành phố

  

4

 

Đồng chí: Cáp Văn Dũng

UV BTV Thành ủy – Phó chủ tịch HĐND Thành phố

5

 

 
Đồng chí: Nguyễn Song Hà
UV BTV Thành ủy – Phó chủ tịch TT UBND Thành phố

6

 

 
Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiếu
UV BTV Thành ủy – Phó chủ tịch UBND Thành phố

7

 

 
Đồng chí: Nguyễn Trọng Cần
UV BTV Thành ủy – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

8

 
Đồng chí: Nguyễn Đức Nam
UV BTV Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP

 

 

9

 

 
Đồng chí: Nguyễn Sỹ Vượng
UV BTV Thành ủy – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP

 

10

 
 
Đồng chí: Nguyễn Hồng Vỵ
UV BTV Thành ủy – Trưởng Công an TP
11

 
 
Đồng chí: Nguyễn Hoàng Long
UV BTV Thành ủy – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy 
12
 
Đồng chí: Nguyễn Đức Hiện
UV BTV Thành ủy – Trưởng Ban dân vận Thành ủy 
Admin
Nguồn: VPTU
Trung bình (0 Bình chọn)