Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố

10/10/2016 15:45 Số lượt xem: 263
Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố
I. Thông tin chung:
- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án các khu công nghiệp thành phố.
- Địa chỉ: Tấng 1 Trung tâm VHTT thành phố- Số 2 Đường Ngô Sỹ Liên, Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh. 
- Điện thoại: 0241 3811 711
- Email: bqlkcn.bn@bacninh.gov.vn
 
II. Tổ chức bộ máy:
1- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng
- Chức vụ: Trưởng Ban
- Email: nvhung.bn@bacninh.gov.vn
- ĐT: 0241 3811 711
 
2. Đồng chí: Trịnh Hồng Hải
- Chức vụ: Phó Trưởng ban TT
- Email: thhai.bn@bacninh.gov.vn
- ĐT: 0241 3811 711
 
3- Đồng chí: Nguyễn Tiến Sơn
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Email: ntson.bn@bacninh.gov.vn
- ĐT: 0241 3811 711
 
4- Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Email: nvthang2.bn@bacninh.gov.vn
- ĐT: 0241 3811 711
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: PNV